دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، با عنایت به ظرفیت وپتانسیل بی بدیل موجود در دانشگاه تبریز از نظر اعضا هیات علمی متخصص در تمام رشته گرایش های فیزیک  و همچنین خلائ موجود در سطح کشور از نظر مجلات علمی معتبر به زبان انگلیسی در رشته فیزیک، اقدام به تاسیس مجله علمی با عنوان

"پژوهش های علمی در فیزیک نظری   و کاربردی"

"Scientific Research on Theoretical and Applied Physics"

 

کرده است. اهداف این مجله عبارتند از

  1. تامین بستر مناسب برای ارایه یافته های علمی محققان در سطح بین المللی.
  2. ایجاد ارتباطات علمی قوی بین دانشگاه تبریز و دانشگاههای معتیر بین المللی و همچنین دانشگاه های کشور.
  3. بستر سازی جهت شناساندن دانشگاه تبریز به مراکز علمی پژوهشی معتبر در سطح جهان.
  4. ارتقا سطح مبادلات علمی بین دانشگاه تبریز و دانشگاه های منطقه غرب آسیا.

در این راستا، اعضا شورای پژوهشی دانشکده و پژوهشکده فیزیک دانشگاه تبریز با مساعدت و همکاری تمام اعضا هیات علمی دانشگاه و به پشتوانه پتانسیل عظیم موجود در رشته فیزیک دانشگاه های منطقه و کشور، سعی در تاسیس مجله علمی پژوهشی معتبر در سطح بین المللی نموده است.

گستردگی زمینه های تحت پوشش مجله که خود از توانمندی بی بدیل اعضا هیات علمی دانشگاه های سطح کشور حاصل گردیده است به همراه زمینه های بین رشته ای با شیمی، ریاضی، فیزیک پزشکی، مهندسی  مواد، مهندسی هسته ای  و ...، نوید آینده درخشان برای این مجله را می دهد.

در این راستا با دعوت از علاقمندان به همکاری در این مجله، توانمندترین افراد به عنوان هیات تحریریه مجله انتخاب شده و البته هماهنگی های لازم برای دعوت از متخصصین داخلی  و خارجی دانشگاه های معتبر صورت پذیرفته است.

علاوه بر برنامه ریزی منظم برای معرفی مجله از طریق کانال های مختلف ارتباطی در سطح کشور  و جهان، پیش بینی های متعدد مبنی بر تهیه نسخه های ویژه برای همایش ها و کنفرانس های بین المللی نیز انجام شده است.

پیش بینی قسمت چکیده فارسی برای مقالات، هم در راستای اعتلای زبان فارسی  و هم تامین فرصت مناسب برای همکاران مختلف جهت تامین امتیازهای لازم جهت ارتقا مرتبه شده است.

استفاده از دانشجویان علاقمند و همچنین انجمن های علمی فعال رشته فیزیک، از جمله برنامه های موجود می باشد تا ضمن استفاده از نیروهای جوان و متخصص، سرعت رشد و توسعه مجله روز به روز افزایش یابد.

 

صاحب امتیاز:
دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

سردبیر:
دکتر مصطفی صحرایی

مدیر مسئول:
دکتر هادی صبری

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
Dr Pradipta Panchadhyayee

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی):
Franco Prati Dr. Hamidreza Hamedi

کارشناس نشریه:
مهدی اسعدی شالی


دوره انتشار: فصلنامه